Over ons

Over de Auteur en oprichter van de Stichting Inderdaad Erik Visser.

Hij vond zijn interesse in het onderwerp ‘Identiteit’ na een heftige burn-out (1981) waarbij hij in een zwart gat was gevallen en het geheugen verloor.

Het meest logische en voor de hand liggende is, dat wij licht kunnen vinden bij het positieve…

Dus, na veel zoeken en bidden tot de onbekende (onzichtbare) God van Verlichting, vond hij in zijn verwarde geest en dromen ook positieve dingen. Reden om zich zoekend naar verlichting daarop te richten.

Strak opgevoed met de Bijbel gaf hij ‘dit Positieve’ de naam Jezus.

Onze aardse onderbreking van de tijdloosheid.

Hij heeft lang stilgestaan bij verschillende denkbeelden (overtuigingen) en deze naast elkaar gelegd.

Door de overtuigingen van Oost (w.o. Confucius en het Hindoeïsme), West (Plato), de Bijbel en de weergave van het recent gevonden Thomas evangelie naast elkaar te leggen, heeft hij uiteindelijk, in conclaaf met de Geest van GOD, zijn onderzoek naar De Waarheid tot de sluitende conclusies kunnen samenvatten: “Het misleidende plot van de Bijbel verklaard, met de kerkgeschiedenis, dat deze onder regie van de geest van duisternis is opgemaakt.

Logisch, de Heer Jezus de Bron van Licht en Leven, GOD, had Zich nog niet bekend gemaakt.

2. Naast God, is het ons weten/geweten dat ons ik, in elk zelf te bepalen moment beoordeeld of veroordeeld in de vraag; wie behoor ik toe; wat is mijn zielstatus. Het deugd of het deugd niet!”

NB Wij zijn fysiek de belichaming van de geest (het rijk) aan wie wij toebehoren!

Dat ons lichaam een geestelijk ‘rijk’ toebehoord is uit onze geestelijke zielstatus/relatie op te maken. Verlichting, vreugde en zekerheid vinden wij bij de Geest van GOD, in het positieve.

Onrust, angst en onzekerheid behoren toe aan het rijk van de geest van duisternis, waarmee wij geboren zijn.

NB Jezus sprak de mensen niet aan op hun daden. Nee, Jezus sprak van genade; de verwisseling van de zielstatus waar niets tegenover staat om die te verkrijgen.

Gelukkig is de Heer Jezus er met De weg naar Verlichting! Zijn Naam is de oplossing, als Genezer en Bevrijder, van aards leed.

Ons mens-/Godsbeeld doet er toe!

Niet onze waarneming, maar onze status van Zijn* (*het tijdloze karakter, de ziel) bepaald wie onze meester of Herder is!

Helaas blijven de Boomers (door de Bijbel gevoed) steken in aards mythologisch denken; van angst, schuld en boeteplichtig.

Jezus riep ons op om ons denken (de beeldvorming) naar genade te veranderen. Hiermee kruiste Hij ‘de belangen’ van de kerk en werd Jezus door de gevestigde orde als rebel veroordeeld.

Beseffend dat Erik geen vrede had, maar integendeel grote onrust ervoer, heeft hij zich bij zijn uitstrekken naar GOD beroepen op de Heer Jezus. En Hem verzocht als Heer over zijn leven te komen inwonen. Aldus de Vrede op zijn hart gevonden kon hij zich laten dopen.

Deze doop, bij onderdompeling, vond exact op de dag af 50 jaar na de kinderdoop plaats.

Sindsdien, voorzien van de heilige Geest, en dus Geestverwant van de Heer Jezus, heeft hij zich blijvend uitgestrekt GODs wil te doen en de waarheid te kennen en uit te dragen.

Als ontdekker van de wetmatigheid van de tijd mag hij zich de Auteur van het EGO-DNA noemen, dat hem in de Geest bekend was gemaakt.

In conclaaf met de Geest van GOeD is het boek ‘Engel of bengel’ door hem geschreven, waarbij zijn hand tot zijn verrassing telkens naar één van de 15 Bijbels werd geleid die op tafel stonden. Dit in antwoord op de gestelde vraag in welke Bijbel (4 talen) hij de tekst van het Bijbelvers kon vinden dat hij in antwoord op zijn vraag nachts in de Geest had ontvangen.

Het boek ‘Engel of bengel’ is dus het resultaat van; verkregen inzicht en Herderlijk omzien van GOD de Vader.

GOD, nu beter bekent als de Bron van Licht en Leven, onze hemelse Vader.

De mens (niet het lichaam, maar wezenlijk het tijdloze karakter, de ziel) is in haar onwetendheid, onrust en onvolmaaktheid zoekend naar de ultieme Verlichting. Zoeken wij het in werelds vermaak dan is die verlichting, lees afleiding, slechts tijdelijk.

Erik heeft zich (met het diploma ‘Meester schilderen’ 1968 op zak) ontpopt tot onderscheider van bewegingen als bv. dag en nacht, die hij in de overeenkomstige kleurkarakters en kleurnuances wist te duiden. In dit geval zwart en wit.

Zijn weetgierigheid over zijn verloren identiteit kreeg houvast bij de verklarende tekst van zijn KleurID (zie karakters ). Zo kwam zijn aanleg o.a. als onderzoeker en sociaal betrokken sterker in beeld dan zijn instelling (ambitie) om gezag en macht te verkrijgen.

Door het kunnen duiden van de tijd en haar bewegingen naar hun overeenkomstige karakter van de regenboogkleuren, is de omschrijving van zijn professionaliteit met ‘karakteroloog’ correct omschreven.

Het gaat de schrijver zeer aan het hart dat hij bij goedwillende vrome mensen ziet; hoe de kerk en hun Bijbel/Tenach/Koran hun wettische afgod is geworden, biddend dat hun vroomheid hen mag redden; zich vastgrijpend aan tradities, wetten en regels.

De Kerstboodschap: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht… “

Wacht niet langer op Jezus in persoon! Hij is de Heilige Geest Die is komen inwonen, toen jij uit het doopbad stapte…

In de stilte en het gebed vinden wij rust en verlichting bij de Heer Jezus, de Geest van GOD de Vader.

De mens met karakter weet ‘instinct en haar driften’ te beheersen. – EOV