FAQ

FAQ. Veelgestelde vragen:

Stelling: De KleurID van het EGO-DNA.ID is geen psychoanalyse.

Het is een dag in de tijd dat aangeeft met welke aanleg de boreling is geboren.

Dit, omdat de verwerking van levenservaringen het uiteindelijke karakter vormen en niet ‘als bouwstenen’ in de geboortedatum zijn verwerkt.

 1. Wat kom ik te weten met de KleurID, van het EGO-DNA, dat ik op de website www.ego-dna.id vind?

Antwoord: Er van uitgaand dat ieder mens ten opzichte van de ander in karakter verschilt, levert het KleurID in de basis een ander procentueel deel van de drie primaire kleuren op.

2. Wat kan ik allemaal doen met de KleurID van het EGO-DNA?

Antwoord: Als eerste traceer ik natuurlijk de eigen spiegel van het onderbewuste dat mijn aanleg in haar unieke kleurnuance duid. Om vervolgens op de pagina ‘Karakters’ van de website de meerdere betekenissen van de zes kleurgroepen te bekijken.

 • Naar Nederlands gebruik zal ik een met deze informatie een verjaardagskalender gaan opmaken, te beginnen met mijn familie, hobby, club en collegae.
  • Het opmaken van diverse Relatiescans.
  • De gevonden kleurnuance op mijn Mobiel aan de verkoper tonen bij aankoop van bril, kleding, auto, enz. enz. voor mezelf of om een ander een origineel cadeau te doen…
  • Voor zover beroepsgroepen in RESULTS in kaart zijn gebracht, kan men de eigen voorkeuren, in kleur geduid, gaan vergelijken met de genoemde opties als hulp bij een beroepskeuze.
  • Het in kaart brengen van afdelingen. Met het in kleur weergegeven KleurID kan men nu met één oogopslag vaststellen wie de zgn. ‘vreemde eend in de bijt’ is… én/of wie er baat heeft bij een specifieke behandeling of bepaald medicijn.
 • 3. Wat is de filosofie van Stichting Inderdaad?
 • Antwoord: Wij bewonen dit lichaam tijdelijk met onze verloren ziel (karakter). Geboren ‘verbannen van het Lichte hemelrijk’ met de optie, om ons met GOD te kunnen verzoenen. Wij zijn tweeledig: het tijdloze karakter (de ziel) dat tijdens dit aardse leven tijdelijk verkleefd is aan de adem en het door stof (evolutie) gevormde lichaam.
 • 4. Wat is de geestelijke opvatting van de Stichting?

Antwoord: Wij van Stichting Inderdaad hebben, met de uitgave ‘Engel of bengel’, afstand genomen van ‘het plot’ van kerkelijke Boeken en hun beschreven standpunten. Wij staan voor de wijsheid van Christus; de Heer Jezus (GOD de Vader, Bron van Licht, Liefde en Leven) en Zijn Gedachtegoed; dat de zielstatus van Zijn meer bepalend is voor ons welzijn, dan dat ‘een religie bedrijven’ dat zou kunnen waarmaken.

 • 5. Wat is de zin van ons aardse bestaan?

Antwoord: Het is onze verantwoording om te komen tot leven in gezondheid en welzijn. Als verbannen engel uit het hemellicht is de statuswisseling van de ziel naar de verzoening met GOD (Bron van Licht, Liefde en Leven) gegund en gegeven. Wanneer jij Jezus als Heer en Herder hebt aangenomen heeft GOD de Vader Zijn doel; het herstel en redding van de verbannen zielen naar Zijn Vrederijk ‘met de Schepping van de genadetijd’ bereikt. Aan ons om respectvol met het lichaam om te gaan en als Naamdrager van de Heer ‘in Jezus Naam’ kwalen en kwaden te verjagen.

Om het met de termen* van het licht te verklaren: wij zijn ‘in duisternis’ geboren met een gebroken deel* van het licht dat onze aanleg/talent aangeeft. (*een percentage van de *drie primaire kleuren, bekend als het EGO-DNA).

Met Jezus erkennend als de Geest van GOD (de Trooster inwonend) zijn wij gekomen tot het volle licht en is de status van de ziel (het karakter) naar honderd procent licht gezuiverd…

Onderweg naar het hemelse Licht.
 • 6. Waar staat Stichting Inderdaad voor?

Antwoord: Informatie over onze identiteit. Het komen tot leven in welzijn. Samengevat: Een bewust ZIJN in Zelfkennis! Wij beogen het individueel welzijn, in overeenstemming met het Gedachtegoed van de Heer; Zijn inzichten en Leerstellingen. NB. De KleurID van het EGO-DNA.ID geeft het fundament aan van het basiskarakter naar aanleg en voorkeuren, van waaruit wij een karakter gaan opbouwen.

 • 7. Wat kunnen wij doen om in vrede en welzijn te leven?

Antwoord: Start met te erkennen dat je niet je lichaam bent maar een tijdloos karakter dat tijdelijk gebonden is aan de adem, de levensgeest, in een kwetsbaar biologisch lichaam dat onder invloed staat van hogere machten en krachten, die sterker zijn dan onze wil en daadkracht.

Voor verbetering van ons welzijn zijn wij door de Heer Jezus, GOD, uitgenodigd om Hem als Beschermer en Herder aan te nemen, ter vervanging van de tijd-/wereldgeest (Moeder natuur) waarin/waarmee wij geboren zijn.

 • 8. Is het mogelijk om in de status van harmonie (Welzijn en Vrede) te komen door je te omringen met één, twee of meer mensen met een ander karakter?

Antwoord: Mits leergierig, bij benadering ja. Het Humanisme, de Vrijmetselaars, Ubuntu en Boeddhisme zijn zulke concepten. Maar, zonder erkenning en aanname van de Heer Jezus als bemiddelaar en verzoener met GOD de Vader, Bron van Licht, Liefde en Leven (lees wisseling van de geboortestatus), komen wij niet tot het eeuwige leven! Lees vrij van onze aangeboren negatieven, zoals zelfingenomenheid, agressie, macht-/hebzucht, afgunst of rancune. Daar is toch echt de statuswisseling van de Ziel voor nodig!

 • 9. Waarmee wordt de wisseling van de verloren status naar geborgen in Christus een feit?

Antwoord: Met kennis en aanname aan de Heer Jezus als onze Heer en Herder, en de in de geest ervaren genade opvolgend bekrachtigd/bevestigd met de volwassenendoop in Zijn heilige Naam, is onze verbondenheid met GODs Koninkrijk (het Vrederijk) in een geestelijk huwelijk een feit. Aldus naar de wil van de Geest van GOeD.

 • 10. Herboren in de status van Christus Jezus worden wij, met hulp van Zijn Geest gezuiverd van het kwaad (de ongewenste negatieven), net als Hij; een waardig toonbeeld van karakter; getuigend van beschaving! Een kwestie dus van een goed karakter, een goede mentaliteit. Wanneer het hart (de ziel) de status van Christus Jezus heeft (lees ware Liefde en Vrede op het hart kent) wordt het belang van het eigen gelijk, de bezitsdrang en het ego met haar driften naar achteren gedrongen. Wij verblijden (dan) onze omgeving door dienstbaar te zijn in gunnen, geven en vergeven, dat aan de basis ligt van geluk, liefde en vrede!
 • 11. Wat worden de kosten om gebruik te maken van het KleurID van het EGO-DNA.ID?

Antwoord: Jaarlijkse inschrijvingskosten van € 6,– met eenmalig 200 Credits, dat vrij te besteden is binnen de geboden toepassingsmogelijkheden.

 • 12. Wat bewijst het EGO-DNA?

Antwoord: Een willekeurige geboortedatum (geduid in kleur) bewijst de biologische verbondenheid/binding van de getraceerde kleurnuance met de natuurlijke wetmatigheid (evolutie) van die mens.

 • 13. Welke maatregelen heeft Stichting Inderdaad genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens?

Antwoord: Zie de privacyverklaring.