CHARACTERISTICS

from natural to personal identities

Deze website is eigendom van Stichting Inderdaad.  Registratie RSIN 855.414.996. KvK 63820137 per 28 juli 2015

Het EGO-DNA.ID bewijst dat wij niet, zoals de Bijbelse leer voorstaat, ons tijdelijke lichaam zijn, maar, zoals Jezus aandroeg; de waarheid van ons tijdelijk bestaan wezenlijk dieper ligt bij het karakter, de tijdloze ziel!

De geboortedatum, de incarnatie van de ziel, ligt, dankzij de fysieke “verkleving/aanpassing” aan de adem, het tijdstip vast. Hiermee werd/wordt het moment van het basiskarakter van de mens bepaalt en kan deze data (gekleurd) worden geduid en verzameld.

Blik op oneindig.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Aan het einde van 2017 kwam ik met het boekje ‘Engel of bengel’ uit.

Nu, inmiddels eigen met de macht van de ‘Naam Jezus’ om kwalen en kwaden te kunnen verjagen, en ook mijn angsten zijn weggenomen die de schrijvers van de Bijbel met hun veroordelende en stellige uitspraken hadden bewerkstelligt, krijg ik ingegeven om het boek ‘Blik op oneindig’ te gaan herschrijven, dat al vier jaar wacht op publicatie.

De illustratie op de omslag van het boek ‘Blik op oneindig’ duidt op de aanbidding van de wrede en genadeloze mythologische God, de geest van duisternis, die in de Bijbel tot God is verhoogd. Haar stelling: “voor wat, hoort wat!”

Voordat wij de vraag kunnen beantwoorden: “wat ging aan vormgeving van een religieus denken” vooraf, stappen wij in het Gedachtegoed van de Heer Jezus met dat wat wij nu weten.

De Heer Jezus, de Vertegenwoordiging van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven), kwam rebellerend in opspraak door te stellen; dat wij mensen wel bestaan uit een drie-eenheid (ziel-geest-lichaam), maar dat wij wezenlijk het tijdloze karakter, de ziel zijn, om in dit tijdelijke aardse leven (de genadetijd) Jezus tot Koning en Heer aan te nemen! In de plaats komend van de tijd-/wereldgeest (de kleermaker) waarin wij geboren zijn.

In het recent gevonden en vertaalde Boek van de apostel Thomas citeert ‘Thomas de Strijder’ dat de Heer verklaarde dat de Schriften niet deugen.

Het is de zielstatus dat bepaald of wij het hiernamaals gelijk aan Jezus verlicht ingaan, of dat wij verloren in duisternis blijven!

Uitgaande dat GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) alleen maar goed is, en kan zijn, zijn onze waarnemingen en de waargenomen natuurlijke tegenstellingen zinnig tegenover onzinnig (goed tegenover dreigend en slecht) nuttig gebleken, om te concluderen dat er twee goden moeten zijn. De GOD van het Licht en de God van duisternis, de geest van destructie en de dood.

Met dit boek wil ik benadrukken dat wij niet op Jezus moeten wachten (zoals de kerk en de Bijbelschrijvers ons voorhouden) maar moeten wijzelf actie nemen ‘tot welk Koninkrijk wij willen behoren’!

Iedereen! Elk mens op aarde is het inzicht van de Waarheid gegund.

Het boek ‘ENGEL OF BENGEL’ is uitgegeven op 27-09-2017 en hier te bestellen: BOEKENBESTELLEN.NL 

Met de Geest van Jezus (GOD) inwonend komen wij tot leven!

Lees de artikelen aandachtig, want de zaak is serieus!

Vanaf vandaag wordt het boek ‘Blik op oneindig’ buiten de website herschreven en wordt u ook via Facebook op de hoogte gehouden van dat wat de Geest van Jezus (GOD) mij ingeeft.

STELLING

Want alzo lief heeft GOD, de Almachtige Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) de mensheid, dat Hij de eerste aangenomen mensenzoon Jezus (Die zich geheiligd had van de aardse en slechte inborst), geboren uit de gemeenschap van de ouders Jozef en Maria uitzond, om ons met onszelf alsook met de Geest van GOD de Vader bekend te maken, zodat wij ons, dankzij de erfenis van Jezus ons naar Zijn wil met Hem (met GOD) kunnen verzoenen! Opdat iedereen die gelooft dat Zijn Heilige Geest (de Trooster) bij hem of haar is komen inwonen, niet verloren blijft, maar eeuwig met Hem in het Licht in vrede leven zal.

NB. Wij zijn niet het lichaam, maar liften met onze ziel als onzichtbare entiteit mee op de levensadem, gedurende deze genadetijd.

Niet het bedrijven van religie, maar de levende relatie met de Geest van GOD biedt perspectief in het ware welbevinden! – EOV

De strekking van het boek ‘Blik op oneindig’ heeft u nu alvast binnen…

Fijn dat u het leven ook serieus neemt en Stichting Inderdaad met een donatie wilt steunen. Alvast bedankt!

Hij, Jezus met de Geest van GOD, kwam de mensheid (van de destructieve wereldgeest) redden om ons van aardse (natuurlijke) bedreigingen met de erfenis (van Zijn Naam) te voorzien!

Het is van persoonlijk levensbelang tot welk Universum jij behoort: Het Licht of de duisternis! Lees de ‘twee Goden’ op deze website er maar op na.

GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, kwam in de persoon van Jezus Christus de mensheid verlichten. Omdat Hij niet voldeed aan de verwachting, de interpretatie van ‘het beeld’ dat over Hem beschreven stond, werd Jezus naar zijn menselijk uiterlijk veroordeeld en ter dood gebracht.

Maak de Blijde Boodschap wereldwijd bekend, zodat de hele mensheid onze Heer Jezus, in lofprijs, dank en eer, gaat verhogen.

Namens de Heer Jezus, de Broeders en Zusters in de Heer en de nog onwetenden, hartelijk welkom als Lichtdrager in GODs Koninkrijk!

Auteur van deze website is Erik Visser, onderzoeker, karakteroloog, ambassadeur van Het Licht (de allerhoogste GOD) en passioneel fan van de Heer Jezus.

In uw belang is deze site met uw hulp snel voorzien van alle ins en outs.
Dus, alsjeblieft
www.karaktersinkleur.nl/word-vriend