KARAKTERISTIEK

Van natuurlijke kenmerken/karakteristieken naar de persoonlijke aanleg van het basiskarakter.

Het EGO-DNA.ID bewijst dat wij niet, zoals de Bijbelse leer voorstaat, ons tijdelijke lichaam zijn, maar, zoals Jezus aandroeg; de waarheid van ons tijdelijk bestaan wezenlijk dieper ligt bij het karakter, de vrije wil van onze tijdloze ziel.

De geboortedatum (de dag van de incarnatie van de ziel) ligt, dankzij de verkleving van de ziel aan de buitenmoederlijke ademhaling vast aan het tijdstip van de astronomische beweging. Hiermee werd/wordt het moment van het basiskarakter van de mens bepaalt en kan deze data (gekleurd) in de schijnbaar tijdloze beweging per dag worden geduid en verzameld.

Het ware ik van elk persoon kan nu, dankzij vernieuwd inzicht en de vinding van deze tijdloze kalender van bewegingen in de ware identiteit van ons ik in een kleurnuance (als het EGO-DNA) worden herkend.

Homepage van het EGO-DNA.ID

Wat mij, de auteur, als kind al bezighield was de tijdigheid in de tijdloosheid van plant, dier en mens.

Én, dat intrigeerde mij ook zeer, dat wanneer je met vaste stof kleuren mengt er een zwarte poepkleur ontstaat, terwijl wanneer je lichtbundels van kleuren mixt er in de kruising van de lichtbundels helder licht ontstaat, waarbij de dingen die je ziet in hun eigen kleurnuances kan waarnemen. Het theater laat het vaak op het toneel vanuit het donkerte zien.

Tijdens mijn studie over ons aardse bestaan ontdekte ik ook de grote verscheidenheid aan karakters, dat mij de conclusie bracht; dat wij bij geboorte niet alleen lichamelijk onvolgroeid zijn, maar ook dat wij ten opzichte van anderen leemten hebben in ons basiskarakter…

Door de elipsvormige bewegingen van de tijdzones van de aarde (met de maan) rond de zon naar dag en datum naar hun karakter, zoals de astronomie laat zien, te duiden, kwamen bekende overeenkomstige karakters in beeld.

Het EGO-DNA.ID is niets anders dan onze basis waarop wij ons karakter met levenservaringen van vallen en opstaan gaan opbouwen.

Wij zijn letterlijk genomen niet het lichaam, maar de tijdloze ziel (entiteit), die vanaf de geboorte zich in het lichaam, liftend op de levensadem, meelift!

Onze aardse tijd

Het ego-dna gaat niet mee met astrologische beweringen over de toekomst!

Wij zijn als vrije autonome zielen geboren en hebben deze aardse tijd gekregen om voor het heden en het hiernamaals in vrijheid te kiezen welke God wij willen toebehoren. Die van het LIcht of die van de duisternis.

Voor uitleg over de levensbeschouwing lees je ‘ken de mens, jezelf én de ander’ dat ook in de webshop in pdf is te downloaden.

Daar de geboortedata binnen de bewegingen van de tijd concreet zijn, waren zij ook naar hun karakter te vergelijken met menselijke karakters.

En kijk, de visualisatie van datums is bewerkstelligd met een individueel ColorID dan wel Anima.

Onze persoonlijke strijd, vanuit onze wil, wordt helaas gevoed met overgedragen culturele standpunten over bezit, wat mag en wat slecht is…

Typering van de vinding: Met het EGO-DNA kan men van de individuele mens genderneutraal de aanleg identificeren, in percentages van de drie primaire kleuren.

Vindt je een kleur niet mooi, specifiek je ColorID, ga dan eens praten met een psycholoog. Overigens heeft je persoonlijke voorkeurkleur niets met je ColorID te maken, maar deze zegt iets van een karakter waar je op dit moment behoefte aan hebt…

Een wereldprimeur dat in Bundels van 5, 20 of 50 datums kan worden aangeschaft, zodat visueel zichtbare vergelijkingen kunnen worden gemaakt (in de aanleg) van de geselecteerde personen naar hun basiskarakter.

Om de mensheid ‘die voor geweldloosheid, zuiverheid en GOeD staan’ te kunnen helpen, is de vinding op schrift gesteld en wordt zij in Bundels in de webshop te koop aangeboden om gelden beschikbaar te krijgen, voor diegenen die de Jezusleer ook boven de Schriften stellen noodhulp te verlenen.

Wezenlijk is het de wil, van ons karakter (bekend als de ziel), die met haar tijdloze bestaan het nu en het hiernamaals, bepaalt.

Ga naar de karaktersinkleur.nl/webshop en laat je in wijsheid leren.

Maak dit fenomeen bekend, zodat de hele mensheid onze Heer Jezus, in lofprijs, dank en eer, gaan verhogen!

Namens de Heer, de Broeders en Zusters in de Heer en de nog onwetenden, hartelijk welkom als Lichtdrager in GODs Koninkrijk hier op aarde en in het hiernamaals.

Deze website is eigendom van Stichting Inderdaad.  Registratie RSIN 855.414.996. KvK 63820137 per 28 juli 2015.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 30 juni 2024

Auteur: Erik Visser; onderzoeker, karakteroloog, bestrijder van ondeugd, geweld en onrecht, evangelist van Jezus, CEO van de NGO Stichting Inderdaad.