CHARACTERISTICS

from natural to personal identities

Deze webshop is eigendom van Stichting Inderdaad.  Voor toelichting op onze stellingen ga je naar www.stichtinginderdaad.nl (statuten)

Het EGO-DNA.ID bewijst dat wij niet, zoals de Bijbelse leer voorstaat, ons tijdelijke lichaam zijn, maar, zoals Jezus aandroeg; de waarheid van ons tijdelijk bestaan wezenlijk dieper bij het karakter, de tijdloze ziel, ligt.

De geboortedatum, de incarnatie van de ziel, ligt, dankzij de fysieke “verkleving/aanpassing” aan de adem, het tijdstip vast. Hiermee werd/wordt het moment van het basiskarakter van de mens bepaalt en kan deze data (gekleurd) worden geduid en verzameld.

Ons geestelijk ‘zijn’ in termen* van het licht vergelijkend: wij zijn geboren met een gebroken deel van het licht (een percentage van de *drie primaire kleuren, bekend als het EGO-DNA), en met de Geest van GOD (de Trooster) inwonend zijn wij gekomen tot het volle licht en is de status van de ziel (het karakter) naar honderd procent licht gezuiverd…

The EGO-DNA.ID proves it! Erik Visser found the causal connection between our psyche, the incarnation of the soul (which coincides with the date of birth), both of which have the capacity to achieve improvement or even healings* through the will; is called the EGO-DNA.ID (*Healing, thanks to the reborn status ‘in Christ’)

De natuur (onze kleermaker) is ons mensen tot voorbeeld. Dat, met al haar ‘aandacht vragen’ ons tot kwaad verleiden kan.

De tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis, Moedernatuur) is grillig, onvoorspelbaar en destructief.

Het wonder van de vorming van leven op aarde begon door haar specifieke plaats in het universum; waarmee de basis van plant, dier en uiteindelijk de Genadetijd van de mens werd gelegd; in de drie evolutie componenten: Ruimte, Licht en Materie.

De autonomie van de drie karakters binnen de drie-eenheid van het licht (de primaire kleuren rood, geel en blauw) was, vanuit de waarneming van onze basis (ruimte, licht en ruimtestof) voor de schrijvers van de Kronieken en de Bijbel het overtuigende bewijs “de waarheid” over ons bestaan (ons wezen) te kennen en daarom ook God (Die boven de schepping staat) te beschrijven als een aardse familie van drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20181018-evolitie-COMPONENTEN.jpg
1 geest, 2 materie, 3 vloeistof, 4 bloem, 5 loof, 6 lucht

Het aspect van de tijd, samen met het verschuiven van de afstanden tussen de massa’s (aarde en maan) en het element licht vormen door temperatuursverschillen in elk tijdsmoment nieuwe karakters, dat van plant, dier tot mens overeenstemt naar een gedreven karakter, gericht op VERLICHTING*. (*Verlichting, zowel fysiek als geestelijk…)

LICHT: Delen of breken wij het licht, dan vinden wij kleurnuances in meerdere schakeringen. (Regenboog) Mengen wij kleuren als lichtbundels, bijvoorbeeld op een donker toneel, dan ontstaat in haar centrum weer helder licht.

MATERIE: Breken wij zwarte of donkere materie dan blijft de kleur zwart. (Steenkool). Mengen wij diverse kleuren dan ontstaat een zwartbruine massa. (Verfstoffen).

*Verlichting, zowel fysiek als geestelijk:

Voor verlichting bij fysieke belasting zoekt en vindt men de ontsnapping bij ontspanning, in slapen, sport, drank en drugs.

Voor verlichting bij ziekte en handicaps zoekt men standaard troost/hulp bij doctoren; medicijnen, muziek en andere afleidingen van de aandacht.

Wanneer ‘vluchten’ geen optie is, vindt men tijdelijke verlichting in feestelijk vermaak, wedijver, drank en drugs. Pas wanneer men echt in ‘de spreekwoordelijke put’ zit en er geen goede raad is gevonden, pas dan, ja dán is men doorgaans rijp om HET EGO TE LATEN VIEREN en de geestelijke kant van ons bestaan te bekijken...

Gelukkig zijn diegenen die zich (eerst) bezonnen over de zin van het leven en Jezus hebben toegelaten, waardoor deze ‘een streepje voor hebben’, op al diegenen die losbollig in het leven staan.

Maar, niet geweend, zolang er adem is, is er hoop op gezondheid en zelfs eeuwig leven!

In tegenstelling tot de gangbare kerkleer, wees Jezus de mensheid er op dat wij niet het lichaam zijn, maar wezenlijk een tijdloze ziel (het karakter), dat aan de levensadem verkleefd is.

Onze onderbreking in de tijdloosheid.

Hij leerde ons; dat wij bij het ‘waar te nemen tijdsmoment’ van de geboorte een genadetijd zijn ingegaan, om ons (individueel) in dit tijdelijke leven met GOD de Vader (Bron van Licht, Liefde en Leven) te verzoenen. Lees; de kwade geest waarmee wij zijn geboren af te wijzen en Hem als Heer over ons wezen aan te nemen.

Dat wij de natuur en haar wetten moeten respecteren ontkende Hij niet. Integendeel! Om gezond te zijn en te blijven, dienen wij het lichaam geregeld te zuiveren en de natuurwetten te respecteren.

Én, Hij leerde ons de gelieerde BLIJDE BOODSCHAP: dat wanneer wij Hem in het ‘geestelijk huwelijk’ als Heer hebben aangenomen, dat GOD ons in die herboren status de Naam Jezus, Zijn Liefde en de Macht geeft om onze wil tot genezing kracht bij te kunnen zetten. Bijvoorbeeld bij het bezweren van aandoeningen, pijn, ziektes en verslavingen.

Lees; dit in/met de doop te erkennen /te bekrachtigen*. (*NB Verdere rituelen, bekend als de sociaal reguliere kerkelijke tradities van samenkomen e.d. heeft en erkend Stichting Inderdaad niet als diensten ter verering van GOD de Vader, Bron van Licht en Leven.


VOORBEELDEN VAN KARAKTERS UIT HET DAGELIJKS LEVEN.

Het wonder van de natuur: Plaats een schoon glas, half gevuld met helder water, buiten. Door de invloed van licht, de temperatuursverschillen van de dag met de nacht, ontstaat al snel leven in de vorm van alg op de grens van het water.

Een ander voorbeeld, verder tot mens geëvolueerd:

Je ontdekt van je kind, of een logé. dat jullie spreekwoordelijke niet samen door dezelfde deur kunnen.
De KleurID van de EGO-DNA.ID-tool, met jullie basiskarakters in kleur, kan dit ‘deurconflict’ gaan verklaren.

Het antwoord ligt ook hier bij de natuurwet: gelijke ‘polen’ stoten elkaar af! Gelijke KleurID’s zullen dat, zonder de wil tot overeenstemming (in standpunt en trouw), ook doen…

Tegenstellingen in het KleurID, de + en de -, intrigeren elkander. Logisch, en praktisch te weten!

Liefde: ‘Een kusje uit liefde gegeven op een zere plek, kan, in geloof en vertrouwen aanvaard, genezend (psychosomatisch) werken. In principe is de werking van een aspirientje hetzelfde; geloven en er op vertrouwen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20191203-under-construction-1.jpg

Het inkleuren van de modellen in de EGO-DNA.ID webshop kost veel geld.

Kennis aan individuele kenmerken als ‘onze sterktes en zwaktes’ zijn interessant voor ons individueel, de onderzoekbureaus op de gebieden van relatiebemiddeling en beroepskeuze, en voor zeker de ziekenhuizen en universiteiten.

Steun ons, als vriend van de VREDE en WELZIJN!

NB Op dit moment 22 december 2019 komen wij nog +/- € 80.000 te kort om de website te kunnen inkleuren.

In het belang van de goede Vrede worden wij snel voorzien van voldoende middelen om deze website met alle ins en outs online te zetten.

Op www.karaktersinkleur.nl/te-doen vind men de opties van support.

EXAMPLES OF CHARACTERS FROM DAILY LIFE.

The miracle of nature: Place a clean glass, half filled with clear water, outside on the windowsill. The influence of light, the temperature differences of the day and the night, soon gives rise to algae on the water’s edge.

An example, further evolved to human:

You discover about your child or a guest. that your proverbial cannot go through the same door together.
The Color ID of the EGO DNA.ID tool, with your basic characters in color, can explain this “conflict.”

In your interest, this site is quickly provided with all the ins and outs.
So please  www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Ook het laten inkleuren van de modellen in de EGO-DNA.ID webshop kost veel geld.

Steun, als vriend van Innerlijke Vrede, ‘Stichting Inderdaad’ met uw registratie. Samen overwinnen wij de geest van ‘duisternis’!

Persoonlijk heb ik alles wat ik had aan middelen; een deel van mijn inkomsten, mijn pensioen en de gemaakte schilderijen zijn, voor het bewerkstelligen van ‘de Goede Vrede’, aan Stichting Inderdaad geschonken.

Vrede begint thuis. Toch? Voorkomen is beter dan een slechte keuze ‘genezen’!

In uw belang is deze site met uw hulp snel voorzien van alle ins en outs.
Dus alsjeblieft
www.karaktersinkleur.nl/word-vriend