RESULTATEN

Van natuurlijke kenmerken/karakteristieken naar de persoonlijke aanleg van het basiskarakter.

Sinds de wetmatigheid (de sleutel) van de tijd in 1986 werd gevonden en dit in de overeenkomstige karakters van de drie primaire kleuren is geduid, zijn er op brede schaal onderzoeken mee gedaan.

In deze wereld van positieve dan wel negatieve verrassingen worden wij geprikkeld om te leren hoe daarmee om te gaan. Met vallen en opstaan komen wij erachter dat wij verre van perfect zijn geboren, maar elk individu weer andere kwaliteiten en zwakheden heeft.

Het EGO-DNA-ID is een fantastische vinding om die verscheidenheid in kleurnuances van een tijdloze dagkalender in beeld te brengen!

Zo kwam ik erachter, dat bij gebruikmaking van dit algoritme bij het invullen van de geboortedatums van twee verenigingen van reumapatiënten er één kleurgroep, een secondaire kleur, als dominant naar voren kwam.

De aanleg van zowel negatieve als positieve kenmerken worden dus bij het individu bij geboorte bepaalt.

Dit wordt verklaard met de aanname dat onze identiteit met de indaling van onze tijdloze ziel, een entiteit, op dat moment van dier naar menszijn overgaat!

Deze individuele verscheidenheid biedt perspectief om ook andere ongemakken, ziektes of zelfs beroepsgroepen te gaan duiden en deze met de medicaties, dan wel successen te gaan vergelijken…

Gedurende bijna 40 jaar van waarnemen blijkt uit mijn onderzoeken met deze tijdloze Brainshow® Kleurenkalender® (het EGO-DNA), dat, hoe dichter de 100 % van een kleurgroep in een KleurID aanwezig is, hoe meer het verschil in aanleg (het karakter) t.o.v. een andere kleur kan worden vastgesteld.

Vrede. Vrede is geen zaak van wel of geen oorlog, maar rust en vrede vanbinnen; op het hart!

Het gaat er niet om wat de kerk met haar aannames (over ‘Goed of slecht’, zonden begaan of vergeven’) beweert, maar de erkenning van onze zielstatus!

Het gaat er in het leven om dat wij dealen met de omstandigheden!

Ben je de eigen (kleur)karakters gaan waarderen, dan is er ruimte gekomen om óók ieder ander persoon naar zijn of haar karakter te waarderen.

Wanneer je groeit in je waardering van de verscheidenheid aan karakters, dan volg je de weg van Jezus; De weg van Liefde en Vrede in Saamhorigheid.

Geboden van Liefde vanuit onze kern, het hart, zijn:

De eigenwaarde, waardering voor jezelf, is de basis van zelfvertrouwen!

Geleerd te zijn in de eigenwaardes is een zegen, dat geen angst inboezemt om deze te overtreden. Zelfvertrouwen mag niemand worden onthouden!

De educatie, het bevorderen van zelfkennis met het ego-dna is de basis naar saamhorigheid!

Met het afwijzen van dwang, geweld, macht-/en eerzucht word je geen ongenadige despoot, maar een gewaardeerd medemens!

‘Bij jezelf blijven’ is je zekerheid gerespecteerd te worden door GOD en de mensen!

Onderhoud en respecteer je gender met verstand waarmee je geboren bent; laat je niet verleiden tot overmaat aan middelen van genot!

Tenslotte blijkt onbaatzuchtige liefde hét antwoord te zijn tegen onrecht en geweld!

Praktisch inzicht van onze aanleg is de hulp bij het vergelijken van kwaliteiten, aandoeningen en ziektes:

Naar mate men een groter percentage van een kleurveld in het KleurID heeft, is het aan te bevelen om bij beroepskeuze de karakteristieken, vernoemd onder Karakters van die kleur(en), bij de beoordeling/keuze mee te nemen.
Probeer iedereen die in je leven komt te zien als een leraar.

Voor meer karakteristieken, geduid in één van de drie primaire kleuren, ga je naar de pagina karakters.

Laat het schema met zwaktes je niet beangstigen!

Met dit voortgeschreden inzicht zijn wij bewapend tegen ongewenste ontwikkelingen, én Jezus liet ons niet als wezen achter, maar Hij gaf Zijn Naam (de Stok) als erfenis aan allen Die Hem eren, en kunnen wij daarmee kwalen en kwaden verjagen…

NB. Dagelijks bedien ik mij van Zijn Naam om de stekende artrose met succes uit mijn linker pols te verjagen.

Bij de bestrijding van ziektes geeft de Anima, gekleurd in Bundels, het inzicht om de aanleg van personen te laten meetellen bij de beoordeling en toekenning van (dure) medicaties.

Uiteindelijk zal dit leiden naar lagere kosten van de zorgpremie

Bij erkenning van de logica is het de leer van het hart, de Jezusleer, dat triomfeert!

Er bestaan geen lelijke kleuren! Vind jij een kleur niet mooi, specifiek jouw KleurID, maak dan een afspraak met een psycholoog want er is blijkbaar iets mis dat opgehelderd mag worden.

NB Voor toelichting op onze stellingen ga je naar www.stichtinginderdaad.nl

Leuke aspecten; Het delen van onze voorkeuren aan tafel betekend variatie op het bord, én je tafelgenoot te plezieren met zijn/haar voorkeur voor zout, zoet of zuur. Én ook, de jubilaris of de jarige te verrassen met een cadeau in zijn/haar KleurID.

Gelijk de Paus tijdens de zich ontwikkelende wetenschap moest erkennen dat de aarde niet plat was, maar rond is. En de zon het centrum is van ons zonnestelsel, zal hij ook de leer van het hart, het ego-dna moeten erkennen, dat achter de logica in het boekje ‘Ken de mens, jezelf én de ander’ nader is onderbouwd. Én, kan de abortus van het ongeboren kind uit het strafrecht worden geschrapt…

GOeD, de Bron (Heer) van Licht, Liefde en Leven, sprak: “Onthoud van Mij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde (Jezus) is het Mijn wil ook jou te bevrijden van de geest van het kwaad (de tijd-/wereldgeest, de natuur) die over de wereld heerst.

Diegenen die worden geboren in een bepaalde kleur hebben hiermee voorkennis waarop men alert kan zijn, bij de aanleg van individuele zwaktes en/of sterktes. Én de keuze voor een beroep laat prefereren boven de wil van de opvoeders!

Door Stichting Inderdaad te ondersteunen en vriend te worden met aankopen uit de webshop kom je in de vriendenkring van Vrede en Welzijn.

De titel van dit schilderij is ‘Onze aardse tijd’.

De conceptie, de incarnatie van de ziel bij de geboorte meeliftend op de levensadem, en bij de laatste ademsnik verenigd met Jezus, zingend op naar het vredige hemelllcht.

Auteur: Erik Visser; onderzoeker, karakteroloog, bestrijder van ondeugd, geweld en onrecht, evangelist van Jezus, CEO van de NGO Stichting Inderdaad.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 22 juni 2024