RESULTS

Characteristics, from natural to personal identities.

Sinds de wetmatigheid (de sleutel) van de tijd in 1986 werd gevonden en dit in de overeenkomstige karakters van de drie primaire kleuren is geduid, zijn er op brede schaal onderzoeken mee gedaan.

The entire spectrum of colors in lights together forms bright light.
1 spirit, 2 matter, 3 liquid, 4 flower, 5 leaves, 6 air.
HARMONY means LOVE.

NB. De gezuiverde zielstatus (karakter) van ons zijn is dus van meer betekenis, dan de verklaring van vergeving van Paus of de kerk!

Laten wij GOD (de Bron van Licht. Liefde en Leven) danken en loven voor elke dag van deze genadetijd!

Het delen van onze voorkeuren aan tafel betekend variatie op het bord, én een gezond lichaam.

ONZE INDIVIDUELE TAFELVOORKEUREN: pittig, vlees, zout, mixture, vruchten, zoet, groenten, zuur

Het gaat niet om; ‘Goed of slecht’, zonden begaan of vergeven, maar om onze zielstatus!

Het gaat er om, hoe gaan wij met elkaar en de omstandigheden om!

Kan je de karakters waarderen, dan kan je niet alleen van jezelf (gaan) houden, maar óók van ieder ander!

Wanneer je groeit in waardering van (andere) karakters, dan volg je de weg van Jezus; De weg van Liefde en Vrede in Saamhorigheid.

Naar mate men een groter percentage van een kleurveld in het KleurID heeft, is het aan te bevelen om bij beroepskeuze de karakteristieken, vernoemd onder Karakters van die kleur(en), bij de beoordeling/keuze mee te nemen.
Probeer iedereen die in je leven komt te zien als een leraar.

Laat het volgende schema met ZWAKTES je niet beangstigen. Het duid de aanleg synchroon aan het geboortemoment. Hij, Jezus, leeft! Bij erkenning van Hem als jouw Meester, Koning en Heer, en dus jij Zijn Naam draagt ben je sterker geworden om deze zwaktes te overwinnen!

NB Voor toelichting op onze stellingen ga je naar www.stichtinginderdaad.nl

GOeD, de Bron (Heer) van Licht, Liefde en Leven, sprak: “Onthoud van Mij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, is het Mijn wil ook jou te bevrijden van de geest van het kwaad die over de wereld heerst.

Hij, Jezus, liet ons niet als wezen achter, maar Hij gaf Zijn Naam (de Stok) om daarmee kwalen en kwaden te verjagen…

KWETSBARE ORGANEN. ZWAKTES: Huid, Hart, Nieren, Baarmoederstreek, Longen

Voor meer karakteristieken, geduid in één van de drie primaire kleuren, ga je naar de pagina karakters.

Praktische hulp bij het vergelijken van aandoeningen, ziektes bij personen naar onze uniciteit:

Gedurende bijna 40 jaar van waarnemen blijkt uit mijn onderzoeken met deze tijdloze Brainshow® Kleurenkalender® (het EGO-DNA), dat, hoe dichter de 100 % van een kleurgroep in een KleurID aanwezig is, hoe meer het verschil in aanleg (het karakter) t.o.v. een andere kleur werd vastgesteld.

Diegenen die worden, of zijn, geboren in een bepaalde kleur hebben hiermee voorkennis waarop men alert kan zijn, bij de aanleg van individuele zwaktes en/of sterktes.

Door Stichting Inderdaad te ondersteunen en vriend te worden van de vriendenkring van Vrede en Welzijn heb je de bonus van jouw aanleg, het KleurID, naar sterkte/zwakte binnen.  www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

In de overtuiging dat ons wezen onzichtbaar en tijdloos is, was het geen verrassing dat de koppeling van de data aan onze basis, de geboortedatum, overeenstemmen met de psychologische eigenschappen (de karakters) die wij aan kleuren hebben toegekend, dat wij in het functioneel kleurgebruik al decennia toepassen.