RESULTS

Characteristics, from natural to personal identities.

Sinds de wetmatigheid (de sleutel) van de tijd in 1986 werd gevonden en dit in de overeenkomstige karakters van de drie primaire kleuren is geduid, zijn er op brede schaal onderzoeken mee gedaan.

The entire spectrum of colors in lights together forms bright light.
1 spirit, 2 matter, 3 liquid, 4 flower, 5 leaves, 6 air.
HARMONY means LOVE.

NB GÉÉN GEZUIVERD KARAKTER IS BETER DAN EEN ANDERE. HERBOREN VORMEN WIJ SAMEN HET LICHT VAN DE WERELD!

Het delen van onze voorkeuren aan tafel betekend variatie op het bord, én een gezond lichaam.

ONZE INDIVIDUELE TAFELVOORKEUREN: pittig, vlees, zout, mixture, vruchten, zoet, groenten, zuur

Het gaat niet om ‘Goed of slecht’.

Het gaat er om, hoe gaan wij met elkaar en de omstandigheden om!

Kan je voorkomende karakters waarderen, dan kan je niet alleen van jezelf (gaan) houden, maar óók van ieder ander!

Wanneer je groeit in waardering van (andere) karakters, dan volg je de weg van Jezus; De weg van Liefde en Vrede in Saamhorigheid.

Naar mate men een groter percentage van een kleurveld in het KleurID heeft, is het aan te bevelen om bij beroepskeuze de karakteristieken, vernoemd onder Karakters van die kleur(en), bij de beoordeling/keuze mee te nemen.
Probeer iedereen die in je leven komt te zien als een leraar.

Laat het volgende schema met ZWAKTES je niet beangstigen. Het duid de aanleg synchroon aan het geboortemoment. Hij, Jezus, leeft! Bij erkenning van Hem als jouw Meester, Koning en Heer, en dus jij Zijn Naam draagt ben je sterker geworden om deze zwaktes te overwinnen!

NB Voor toelichting op onze stellingen ga je naar www.stichtinginderdaad.nl

GOeD, de Bron (Heer) van Licht en Leven, sprak: “Onthoud van Mij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, is het Mijn wil ook jou te bevrijden van de geest van het kwaad die over de wereld heerst.

Hij, Jezus, liet ons niet als wezen achter, maar ij gaf Zijn Naam (de Stok) om daarmee kwalen en kwaden te verjagen…

KWETSBARE ORGANEN. ZWAKTES: Huid, Hart, Nieren, Baarmoederstreek, Longen

Voor meer karakteristieken, geduid in één van de drie primaire kleuren, ga je naar de pagina karakters.

In het belang van HARMONIE in de WERELD wordt deze site met jouw support snel voorzien van alle ins en outs, zodat wij wereldwijd ons persoonlijk KleurID kunnen gaan kennen en inzetten tot verbeteringen…
AUB
 www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Praktische hulp bij het vergelijken van aandoeningen, ziektes bij personen naar onze uniciteit:

Gedurende 30 jaar van waarnemen blijkt uit mijn onderzoeken met de tijdloze Brainshow® Kleurenkalender® (het EGO-DNA), de duiding van de tijd naar haar wetmatigheid, dat, hoe dichter de 100 % van een kleurgroep in een KleurID aanwezig is, hoe meer het verschil in aanleg (het karakter) t.o.v. een andere kleur werd vastgesteld.

Analyses met dit Algoritme, ‘deze sleutel’, brachten bij de verenigingen van reumapatiënten, voetbal en watersport, respectievelijk de dominantie op van violet, oranje en blauw in beeld…

Diegenen die worden, of zijn, geboren in een bepaalde kleur hebben hiermee voorkennis waarop men alert kan zijn, bij de aanleg van individuele zwaktes en/of sterktes.

Door Stichting Inderdaad te ondersteunen en vriend te worden van de vriendenkring van Vrede en Welzijn kan je de bonus van het KleurID krijgen.  www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

In de overtuiging dat ons wezen onzichtbaar en tijdloos is, was het geen verrassing dat de koppeling van de data aan onze basis, de geboortedatum, overeenstemmen met de psychologische eigenschappen (de karakters) die wij aan kleuren hebben toegekend, dat wij in het functioneel kleurgebruik al decennia toepassen.

Bij recht op de bonus van het KleurID ontvangt men, naast de bevestiging van ontvangst middels het donatieformulier, dit bericht .