RESULTS

Characteristics, from natural to personal identities.

Sinds de wetmatigheid (de sleutel) van de tijd in 1986 werd gevonden en dit in de overeenkomstige karakters van de drie primaire kleuren is geduid, zijn er op brede schaal onderzoeken mee gedaan.

The entire spectrum of colors in lights together forms bright light.
1 spirit, 2 matter, 3 liquid, 4 flower, 5 leaves, 6 air.
HARMONY means LOVE.

NB GÉÉN GEZUIVERD KARAKTER IS BETER DAN EEN ANDERE. HERBOREN VORMEN WIJ SAMEN HET LICHT VAN DE WERELD!

Het delen van onze voorkeuren aan tafel betekend variatie op het bord, én een gezond lichaam.

ONZE INDIVIDUELE TAFELVOORKEUREN: pittig, vlees, zout, mixture, vruchten, zoet, groenten, zuur

Het gaat niet om ‘Goed of slecht’.

Het gaat er om, hoe gaan wij met elkaar en de omstandigheden om!

Kan je voorkomende karakters waarderen, dan kan je niet alleen van jezelf (gaan) houden, maar óók van ieder ander!

Wanneer je groeit in waardering van (andere) karakters, dan volg je de weg van Jezus; De weg van Liefde en Vrede in Saamhorigheid.

Naar mate men een groter percentage van een kleurveld in het KleurID heeft, is het aan te bevelen om bij beroepskeuze de karakteristieken, vernoemd onder Karakters van die kleur(en), bij de beoordeling/keuze mee te nemen.
Probeer iedereen die in je leven komt te zien als een leraar.

Laat, wanneer je beleden hebt dat de Heer Jezus jouw Heer is, het volgende schema met ZWAKTES je niet beangstigen. Het duid de aanleg van het geboortemoment. En Hij, Jezus, is jouw sterkte geworden om zwaktes te overwinnen!

NB Voor toelichting op onze stellingen m.b.t. geloof ga je naar www.stichtinginderdaad.nl

GOeD, de Bron (Heer) van Licht en Leven, sprak: “Onthoud van Mij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, is het Mijn wil ook jou te bevrijden van de geest van het kwaad die over de wereld heerst.

Met de krachtterm ‘in Jezus Naam’ kunnen en mogen allen, Die de Naam van Jezus hebben verkregen, zwaktes overwinnen. Doen dus!
KWETSBARE ORGANEN. ZWAKTES: Huid, Hart, Nieren, Baarmoederstreek, Longen

Voor meer karakteristieken, geduid in één van de drie primaire kleuren, ga je naar de pagina karakters.

In het belang van HARMONIE in de WERELD wordt deze site met jouw support snel voorzien van alle ins en outs, zodat wij wereldwijd ons persoonlijk KleurID kunnen gaan kennen en inzetten tot verbeteringen…
AUB
 www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Bij het recht op de bonus van het KleurID ontvangt menapart van de bevestiging van ontvangst, dit bericht: